NIEUWS


De tussenstand na 10 wedstrijden van het criterium staat online. 

 Trimloopkalender 2022 / 2023


Het doel van onze stichting is om U als lopers zoveel mogelijk plezier aan de loopsport te laten beleven. Dit doen wij door het bijdragen aan het op zoveel mogelijk gelijke wijze organiseren van trimlopen in Zeeuws Vlaanderen en de Belgische grensstreek, het opstellen en uitgeven van een trimloop kalender en het organiseren van het SSP runners criterium.

 

Het inschrijfgeld voor een criteriumwedstrijd ligt normaal gezien op 5 Euro. Door lokale organisatie kan afgeweken worden van het bedrag op basis van kosten die moeten worden gemaakt. Het organiseren van trimlopen en een criterium kan alleen dankzij de hulp van vele vrijwilligers gedurende het seizoen, wij willen deze dan ook graag van harte bedanken voor hun inspanningen. Mocht U op- of aanmerkingen hebben of wilt u als organisatie een trimloop organiseren en deze in de trimloopkalender publiceren, neem dan voor 1 december contact op met één van de bestuursleden voor meer informatie of stuur een e-mail aan kalender@sspzvl.nl

 

Bij de trimloopinformatie in de kalender staat altijd het telefoon-nummer of e-mailadres van een contactpersoon van het organiserende comité of vereniging vermeld. Hiermee kunt U zelf rechtstreeks in contact treden voor informatie. 

 

 

Trimloopboekje 2022/2023

 

De nieuwe trimloopkalender voor het seizoen 2022 /2023 is beschikbaar en kan via de onderstaande link gedownload worden.

Deze versie is met de laatste aanpassingen die in september 2022 zijn gedaan.

Download trimloopkalender.


Hieronder worden de criterium wedstrijden in het seizoen 2022/2023 vermeld.
"Het meedoen is belangrijker dan het winnen!"