NIEUWS


 

Door de Covid-19 situatie worden er nog steeds veel wedstrijden die in onze kalender staan geschrapt. Zie in de onderstaande afbeelding de lopen die volgens planning op dit moment nog georganiseerd worden.Trimloopkalender 2021 / 2022


Het doel van onze stichting is om U als lopers zoveel mogelijk plezier aan de loopsport te laten beleven. Dit doen wij door het bijdragen aan het op zoveel mogelijk gelijke wijze organiseren van trimlopen in Zeeuws Vlaanderen en de Belgische grensstreek, het opstellen en uitgeven van een trimloop kalender en het organiseren van het SSP runners criterium.

 

Het inschrijfgeld voor een criteriumwedstrijd ligt normaal gezien op 5 Euro. Door lokale organisatie kan afgeweken worden van het bedrag op basis van kosten die moeten worden gemaakt. Het organiseren van trimlopen en een criterium kan alleen dankzij de hulp van vele vrijwilligers gedurende het seizoen, wij willen deze dan ook graag van harte bedanken voor hun inspanningen. Mocht U op- of aanmerkingen hebben of wilt u als organisatie een trimloop organiseren en deze in de trimloopkalender publiceren, neem dan voor 1 december contact op met één van de bestuursleden voor meer informatie of stuur een e-mail aan kalender@sspzvl.nl

 

Bij de trimloopinformatie in de kalender staat altijd het telefoon-nummer of e-mailadres van een contactpersoon van het organiserende comité of vereniging vermeld. Hiermee kunt U zelf rechtstreeks in contact treden voor informatie. 

 

 

Trimloopboekje 2021/2022

 

De nieuwe trimloopkalender voor het seizoen 2021 /2022 is beschikbaar en kan via de onderstaande link gedownload worden.

Download trimloopkalender.


De nieuwe kalender is beschikbaar, de komende week zal deze website verder worden geactualiseerd. 

Hieronder worden de volgende criterium wedstrijden in het seizoen 2021/2022 vermeld.

 

De data moet nog verder aangevuld worden.
"Het meedoen is belangrijker dan het winnen!"