NIEUWS


Aan de deelnemers trimlopen vallend onder Stichting SSPZVL.

Op dinsdag 28 februari 2023 is de jaarlijkse kalendervergadering met de organisaties gehouden om na de coronatijd alles te evalueren en de nieuwe kalender 2023-2024 voor te bereiden.

Bij de 1e criteriumwedstijd in september 2022 (d’Ossenkoploop) kregen we te maken met minder deelnemers dan voor heen .We hebben dan de lopen tot begin 2023 geëvalueerd en zagen dat bij de meeste (criterium)lopen  er 1 derde tot de helft  minder deelnemers waren, ondanks de verwachting dat, aangezien  alles na corona weer was vrijgegeven we op alle lopen weer veel mensen zouden mogen  begroeten.

Wij vermoeden dat er velen zijn gestopt / andere hobby’s uitoefenen en ook bijvoorbeeld niet meer georganiseerd willen gaan trimlopen.

Dat er minder deelnemers waren heeft ook gevolgen voor het criterium van SSP.

In het verleden bv 2016 waren er 115 personen die een eindprijs mochten ontvangen en dit is per jaar teruggelopen van 75 (2017/18) ,63 (2018/19), 50(2019/20) en dit seizoen 2022/23 slechts 34.

We hebben dit met lede ogen aangezien en zijn tot de conclusie gekomen dat er veel tijd in wordt gestoken door, met name Els Zweistra in het verwerken van de gegevens en het toekennen van de punten, dus hebben we besloten, in het volgende seizoen 2023/24 geen criterium meer te  organiseren en zal er dus ook geen afsluitende feestavond met prijsuitreiking van het criterium meer zijn.

Eind van het jaar 2023 gaan we zoals altijd kijken of het aantal deelnemers positief of negatief is t.o.v. van afgelopen seizoen.

Mocht het aantal deelnemers zijn toegenomen, dan bestaat de mogelijkheid, dat in het seizoen 2024/25 er opnieuw een SSP-criterium wordt georganiseerd.

Als stichting blijven we wel bestaan en zullen weer een kalender uitbrengen / uitslagen verzamelen en op de website/facebook plaatsen en de diverse trimlopen via de email( 1400 emailadressen ) en website/facebook bekend maken.

De kalender wordt op de website/facebook geplaatst en via de email verstuurd maar er worden geen trimloopboekjes meer gedrukt ( we hebben door de corona 1000 boekjes in de blauwe container moeten dumpen).

We hebben als stichting ernaar gestreefd om het inleggeld (zijnde € 5 p.p.) laag te houden

Nu is er echter door verschillende organisatoren naar voren gebracht dat dit niet meer rendabel is, o.a. wegens hogere huurprijzen douche-kleedkamers/ hogere kosten dag- en loterijprijzen/ hogere  onkosten van de vrijwilligers ( verkeersregelaars en EHBO zijnde drankbonnen enz)

In goed overleg stappen we dus af van die € 5,00 en laten het aan de organisaties over wat zij gaan vragen in het nieuwe seizoen, met wel de afspraak dat € 7,00, de maximale inschrijfprijs is.

 

m.vr.gr,

Het bestuur van SSP Z-VL

 Trimloopkalender 2023 / 2024


Hierbij voor de 26e keer de trimloop kalender van de Stichting Sport Promotie Zeeuws Vlaanderen. Het doel van onze stichting is om u als lopers zoveel mogelijk plezier aan de loopsport te laten beleven. Dit doen wij door het bijdragen aan het op zoveel mogelijk gelijke wijze organiseren van trimlopen in Zeeuws Vlaanderen en het opstellen van deze trimloop kalender.

 

Het inschrijfgeld voor volwassenen bedraagt normaal €5. hiervan kan worden afgeweken door de lokale organisatie op basis van kosten die moeten worden gemaakt. Maximum kan er € 7 gevraagd worden. 

 

Het organiseren van trimlopen kan alleen dankzij de hulp van vele vrijwilligers gedurende het seizoen, wij willen deze dan ook graag van harte bedanken voor hun inspanningen. Mocht U op- of aanmerkingen hebben of wilt u als organisatie een trimloop organiseren en deze in de trimloopkalender publiceren, neem dan voor 1 december contact op met één van de bestuursleden voor meer informatie of stuur een e-mail aan kalender@sspzvl.nl

 

Bij de trimloopinformatie in de kalender staat altijd het telefoon-nummer of e-mailadres van een contactpersoon van het organiserende comité of vereniging vermeld. Hiermee kunt U zelf rechtstreeks in contact treden voor informatie. 

 

 

Trimloopboekje 2023/2024

 

De nieuwe trimloopkalender voor het seizoen 2023 /2024 is beschikbaar en kan via de onderstaande link gedownload worden.

Download trimloopkalender.
"Het meedoen is belangrijker dan het winnen!"